Ynni i'r dyfodol.

Ynni glân, diogel

Hanes a phrofiad yr adweithydd

Bu Hitachi-GE yn rhan o raglen datblygu’r ABWR o’r dechrau, gan gydweithredu ag amrywiol bartneriaid ledled y byd a chyda chefnogaeth gan gwmnïau pŵer gyda phrofiad o weithredu gorsafoedd BWR. Erbyn hyn mae pedair uned weithredol wedi’i hadeiladu ar dri safle yn Siapan (Kashiwazaki-Kariwa, Shika, Hamaoka) ac mae’r ABWR wrthi'n cael ei adeiladu yn Nhaiwan, yn Shimane yn Siapan ac yn Ohma yn Siapan. Mae hefyd wedi’i drwyddedu i’w ddatblygu yn yr Unol Daleithiau.

Gydol datblygiad technoleg BWR, mae Hitachi-GE ac eraill wedi canolbwyntio ar broses o esblygu, datblygu adweithyddion un ar ôl y llall gyda manteision gweithredol, diogelwch ac economaidd uwch na’r modelau blaenorol. Yr ABWR yw’r adweithydd niwclear Cenhedlaeth III+ sydd wedi ennill ei blwyf fwyaf yn y byd.

Yn y tri safle yn Siapan, mae’r ABWR hefyd wedi cael ei ddatblygu ar amser ac o fewn y gyllideb - profiad y gellir adeiladu arno ar gyfer datblygu yn y DU.

Mae’r ABWR bellach wedi dod i’r DU, lle y bydd yn cael asesiad llawn ac yn cael ei ffurfweddu i gwrdd ag anghenion a rheolau’r farchnad yn y DU – gan yrru datblygiad ABWR y DU.

ABWR 1af, 2il Kashiwazaki-Kariwa 6& 7(C/O:1996,1997) Ffynhonnell: Tokyo Electric Power Co., Inc.
ABWR 1af, 2il Kashiwazaki-Kariwa 6&7
(C/O:1996,1997)
Ffynhonnell: Tokyo Electric Power Co., Inc.
3rd ABWR Hamaoka
3ydd ABWR Hamaoka 5
(C/O:2005)
4th ABWR Shika
4ydd ABWR Shika 2
(C/O:2006)
1st, 2nd ABWRs Kashiwazaki-Kariwa
5ed ABWR Shimane 3
(Wrthi'n cael ei adeiladu)
6th ABWR Ohma
6ed ABWR Ohma 1
(Wrthi'n cael ei adeiladu)
7th ABWR Higashidori
7fed ABWR Higashidori 1
(Wrthi'n cael ei adeiladu) Cyfeirnod
Bwydlen