Ynni i'r dyfodol.

Ynni Cynaliadwy

Gwefan Adweithydd Dŵr Berw Uwch (ABWR) y DU

Mae ABWR y DU – Adweithydd Dŵr Berw Uwch y DU – yn ddyluniad adweithydd niwclear y bwriedir ei ddatblygu a’i adeiladu yn y DU. Mae ABWR y DU yn cael ei ddatblygu a’i gynnig yn y DU gan Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. (Hitachi-GE).

Mae ynni niwclear yn cael ei reoleiddio’n llym i sicrhau y caiff y lefelau uchaf o ddiogelwch a gwarchodaeth amgylcheddol eu cynnal bob amser. Ar gyfer adeiladu gorsaf niwclear newydd, cam cyntaf hyn yw asesiad trwyadl o ddyluniad yr adweithydd gan reoleiddwyr y DU, a elwir yn Asesiad Dyluniad Generig (GDA).

Agwedd allweddol ar GDA yw'r broses sylwadau, gan alluogi aelodau o’r cyhoedd, sefydliadau a chymdeithasau i wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y dechnoleg ac am ein cyflwyniadau ni i’r rheoleiddwyr. Mae’r wefan hon yn cynnwys golwg gyffredinol ar dechnoleg yr adweithydd, yn rhannu agweddau ar ein cyflwyniadau GDA ni, ac yn cynnal y broses sylwadau hon. Mae Hitachi-GE wedi ymrwymo i gynyddu gwybodaeth pobl am dechnoleg, ac i hyrwyddo cwestiynau ynghylch dyluniad, diogelwch a materion eraill.

Lansiwyd y safle hwn ochr yn ochr ag ail gam y GDA. Mae’r broses sylwadau a chrynodebau o’r adweithydd yn rhannau canolog o ymrwymiad Hitachi-GE i fod yn agored ac yn dryloyw. I wneud sylw ar ddyluniad yr adweithydd – a gaiff ei ystyried i’w gynnwys yn asesiad ffurfiol y rheoleiddwyr

cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Fideo ABWR Hitachi. Fideo yn seiliedig ar ddull gweithredu generig - bydd datblygiadau ar safleoedd unigol yn destun dyluniadau penodol i'r safle.
Bwydlen