Ynni i'r dyfodol.

More power for more homes.

Ynghylch Hitachi-GE

Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. – neu Hitachi-GE –yw’r cwmni sydd wedi dod ag ABWR y DU i Brydain. Rydym yn fenter ar y cyd rhwng dau o brif gwmnïau'r byd, Hitachi, Ltd. a General Electric Company (GE).

Ers cyflwyno technoleg BWR i Siapan gan GE yn yr 1960au, mae Hitachi wedi cymryd rhan yn nylunio, datblygu ac adeiladu gorsafoedd pŵer niwclear o fewn Siapan.

Cawsom ein ffurfio ym mis Gorffennaf 2007, ac mae’r berchnogaeth fel a ganlyn - 80.1% Hitachi, Ltd a 19.99% GE. Mae gan y ddau gwmni hanes hir o brofiad yn y diwydiant niwclear. Rydym wedi bod â rhan yn adeiladu 4 ABWR ac yng nghais trwyddedu 2 orsaf pŵer niwclear. Rydym yn awr yn gweithio tuag at fynd ag ABWR y DU drwy gamau cyntaf adolygiad rheoleiddio ar gyfer ei ddatblygu yn y DU.

Fe’n gelwir yn 'Barti Gwneud Cais' am Asesiad Dyluniad Generig (GDA). Am ragor o wybodaeth ynghylch y GDA, ewch i’n tudalen GDA (dolen).

Ni yw prif gontractwr Horizon Nuclear Power, sydd â chynlluniau i ddatblygu ac adeiladu ABWR y DU ar ddau safle arfaethedig, ar Ynys Môn ac yn Ne Sir Gaerloyw. Prynwyd Horizon gan Hitachi, Ltd. yn 2012.

Bwydlen